Yleistetty asukastiheys 2011

Aineisto on tuotettu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) ruutututietoja yleistämällä. YKR-ruututiedoissa koko Suomi on jaettu 250x250 metrin ruutuihin, joihin on liitetty erilaisia ruutujen aluetta koskevia tilastotietoja, kuten väestön ja työpaikkojen määrä. Yleistetty asukasmäärä esitetään väestötiheytenä (asukasta hehtaarilla).

Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 2011. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_2011

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Administratörens e-post
  1. sci@utu.fi
Senast redigerat 11.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 04.10.2012