Yleistetty asukastiheys 2011

Aineisto on tuotettu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) ruutututietoja yleistämällä. YKR-ruututiedoissa koko Suomi on jaettu 250x250 metrin ruutuihin, joihin on liitetty erilaisia ruutujen aluetta koskevia tilastotietoja, kuten väestön ja työpaikkojen määrä. Yleistetty asukasmäärä esitetään väestötiheytenä (asukasta hehtaarilla).

Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 2011. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_2011

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sci@utu.fi
Viimeksi muokattu 11.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.10.2012