Filters

66 datasets found

  Koulurekisteri is the school history database operated by the Helsinki City Archives. It is the most comprehensive listing available of the history of all schools in the City of Helsinki area, starting from the...

  Cities
  JSON

  Tampereen yliopiston julkaisema avoin data. Aineisto on koneluettavassa muodossa, maksuton ja vapaasti käytettävissä.

  Country

  Calendar reservations API lists reservartions of specific rooms and course unit realizations. Reservation contains basic information like date and list of "resources", which can be rooms and realizations. Related to...

  Country

  Realization API contains descriptions of course unit implementations and connections to organisation information.

  Country

  Course units API contains descriptions of the course units.

  Country

  Curriculums API contains description of curriculums, information about syllabuses and study paths, and also list of structure views.

  Country

  The City of Helsinki offers its employees versatile training. Oiva Academy (City of Helsinki municipal Enterprise) organises approximately one third of the city’s total education offering, and the dataset includes...

  Cities
  XLSX
  CSV

  Oulun kaupungin julkiseksi merkityt palautteet seuraavilta palvelualueilta: asuminen ja ympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito ja koulutus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, kiinteistöhoito, ateria- ja...

  Cities
  XML

  Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet...

  Cities
  XLSX

  HAMK tarjoaa opetus- ja sovelluskehityskäyttöön veloituksetta seuraavat avoimet tietosisällöt ja rajapinnat: ​Rajapinta ​​Tietosisällöt ​reservation HAMKin ​tilat ja niiden varaukset ​courseunit ​HAMKin...

  Region

  Opiskelijaterveydenhuollon käynnit terveydenhoitajalla sekä lääkärillä, sisältäen sairaanhoidolliset käynnit.

  Cities
  XLSX

  Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitajalla sekä lääkärillä, sisältäen mahdolliset sairaanhoidolliset käynnit.

  Cities
  XLSX

  Oulun kaupungin koulujen ja lukioiden, sekä yksityisten lukioiden oppilasmäärät vuosiluokittain.

  Cities
  XLSX

  Monikulttuurikeskus Villa Victorin tilastot suomen kielen kursseista sekä monikielisistä neuvontapalveluista.

  Cities
  XLSX

  Jyväskylän yliopistossa valmistuneiden opinnäytteiden (pro gradu -tutkiemat, lisensiaatintutkimukset, väitöskirjat) metadata (luettelointi ja kuvailutiedot) yliopiston kirjaston aineistoluettelosta poimittuna. Nyt...

  Country
  CSV

  This dataset provides statistics on education in Helsinki Statistical Yearbook. Contents Children receiving early childhood education and care Families receiving child day care subsidies Children in municipal early...

  Cities
  XLSX
  XLS

  Aurajoen rantamilla kulkeva kulttuurisisältöinen kuntoilureitistö esittelee Turkua eri teemoilla. Kaupunkiin voi tutustua mm. turkulaisten ihmeiden, romantiikan, patsaiden, arkkitehtuurin, kaupunkitarinoiden tai...

  Cities
  KML

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Cities
  PXWEB
  JSON

  The boundary lines of the admission areas of comprehensive schools maintained by the City of Vantaa, as well as the names and identifiers of the areas. The dataset contains the admission areas for Finnish-language...

  Cities
  SHP
  TAB

  Excel-file: Results of the joint application of Finnish- and Swedish-language general upper secondary education in Espoo in 2013-2022. The dataset includes the primary applicants, starting positions and lowest...

  Cities
  XLSX
  XLS