Datasets

 • Ajoradan leveys (Tierekisterin tietolaji 136)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Ajoradan leveydellä tarkoitetaan tien ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun osan leveyttä. Päällystetyillä teillä ajorata on usein erotettu pientareista valkoisella...

  Country
 • Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Niiden osuuksien pituus, joilla näkemäpituus ylittää 150 metriä summataan yhteen tieosan puitteissa ja lasketaan montako prosenttia summa on tieosan koko pituudesta....

  Country
 • Pohjavesialue (Tierekisterin tietolaji 141)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään keskitetysti SYKE:n aineiston perusteella kaikki tärkeiksi luokitellut sekä muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, joita tie...

  Country
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus (Tierekisterin tietolaji 271)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto ilmoitetaan, jos käyttöoikeusrajoituksia tai –laajennuksia esiintyy.

  Country
 • Päivätunnus (vesiväyläaineisto)

  Päivätunnus on päivällä näkyväksi tarkoitettu turvalaitteen rakenne (esim. linjamerkin taulurakenne, levykummeli). Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt päivämerkit.

  Country
 • Otostie (Tierekisterin tietolaji 170)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiestöllä tehdään lukuisia erilaisiin projekteihin liittyviä tutkimuksia. Mikäli kyseessä on pitempiaikainen seuranta ja kohteiden sijaintiin liittyy yleistä...

  Country
 • Vesiväylien rajoitusalueet

  Aineisto sisältää väyläkohtaiset vesiliikennettä koskevat rajoitusalueet. Aluetta koskevien rajoitusten tyypit on kuvattu RAJOITUSTYYPIT-kentässä. 01= Nopeusrajoitus 02= Aallokon aiheuttamisen kielto 03=...

  Country
 • Ruoppausalue (vesiväyläaineisto)

  Ruoppausalue on alue, jolta on poistettu pohjamateriaalia väyläalueen suunnitellun syvyyden saavuttamiseksi. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt ruoppausalueet.

  Country
 • Matka-ajan seuranta (Tierekisterin tietolaji 181)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan automaattisen matka-ajan seurannan piirissä olevat tieosuudet, jotka ovat lähinnä päätieverkolla.

  Country
 • Onnettomuusriski, risteys (Tierekisterin tietolaji 232)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä riski tarkoittaa ennustettua onnettomuuksien ja kuolemien määrää 100 miljardia liittymään saapuvaa ajoneuvoja kohden. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n...

  Country
 • Tekninen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 133)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tekninen toimenpide kertoo milloin tien rakenne on syntynyt ja minkä toimenpiteen seurauksena. Voimaantulopäivämäärän on tarkoitus kertoa minä vuonna ja missä kuussa...

  Country
 • Valosektorit (vesiväyläaineisto)

  Valosektorit ovat turvalaitteita, jotka näyttävät liikkuvatko alukset oikeaan suuntaan. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt valosektorit.

  Country
 • Hoitosopimukset (Tierekisterin tietolaji 131)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kunnossapitotoiminnan tarkoituksenmukaisuus saattaa edellyttää, että Tiehallinto teettää jonkun katuosuuden hoidon ja kunta vastaavasti yleisen tien. Joskus myös VR...

  Country
 • Kaarteet (Tierekisterin tietolaji 111)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kaarteen inventointi tapahtuu kirjaamalla kaarteen alku- ja loppupiste sekä montako astetta (gyroskooppi) tie niiden välillä kääntyy. Näin saadaan kaarteen keskuskulma...

  Country
 • Hallinnolliset rajat (Tierekisterin tietolaji 128)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Hallinnollisten alueiden rajat on usein merkitty maastoon teiden varsille sijoitetulla rajaviitoilla. Jos raja ei ole kohtisuorassa tien poikki, käytetään...

  Country
 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Country
 • Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen...

  Country
 • Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä...

  Country
 • Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan karkea...

  Country
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama kuin...

  Country