Datasets

  Velho-järjestelmän Toiminnallinen luokka -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Toiminnallinen luokka -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130...

  Country
  WMS
  WFS

  FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset is a dataset depicting the Transport Networks covering the whole of Finland. It contains the following INSPIRE feature types: Road network, Rail network, Waterway network...

  Country

  Velho-järjestelmän Pohjavesialue-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 141 Pohjavesialue-tietolajiin löytyy...

  Country
  WMS
  WFS

  E18 tien varrella olevat rekkaparkit. Esri shapefile-muotoinen tiedosto, koordinaatistossa ETRS-TM35FIN. Aineisto on Väyläviraston ylläpitämää ja se on koostettu Tierekisterissä/Velhosta ja...

  Country

  Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Country

  Velho-järjestelmän Liikennemäärät-kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Liikennemäärät-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 201 Liikennemäärät....

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet -kohdeluokat kuuluvat Rakennerekisterin Päällyste- ja pintarakenteet-tietokokonaisuuden alle. Kasvillisuusrakenteet ja muut pintarakenteet ovat kaksi eri...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Pääväylät-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Pääväylät-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 340 Maanteiden pääväylät -tietolajin...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Puomit, sulkulaitteet ja pollarit -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Puomit, sulkulaitteet ja pollarit -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Puomit...

  Country
  WMS
  WFS

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.

  Country
  PDF
  WMS
  WFS

  ELYt täydentävät toimistotyönä suojaus- ja suolankäyttörajoitustiedot.

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Ladottavat pintarakenteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysteet ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Ladottavat pintarakenteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä....

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Palvelualueet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 195 Tienkäyttäjän palvelualueet...

  Country

  Velho-järjestelmän Luiskat -kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Luiskat -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Luiskalla tarkoitetaan tiealueella...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Hoitosopimukset -kohdeluokka kuuluu Hallintorekisterin Kunnossapitovastuut-tietokokonaisuuden alle. Hoitosopimukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 131 Hoitosopimukset. Kunnossapito...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Tienvarsimainokset -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainokset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Varmistetut reitit -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisteri Varautumiseen liittyvät luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Varmistetut reitit -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 158 Varmistetut...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Soratieluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Soratieluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 149 Soratieluokka. Soratiet luokitellaan...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Liittymäkiellot-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset-tietokokonaisuuden alle. Liittymäkiellot -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Aineisto sisältää...

  Country
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Kadunpitopäätökset -kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Kadunpitopäätökset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Kadunpitopäätös on...

  Country
  WMS
  WFS