Tietoaineistot

 • Raiteensulku (RATKOn tietolaji)

  Raiteensulun tarkoituksena on suistaa yksikkö kiskoilta, jos se on vaarantamassa liikennettä kulkemalla raidet-ta pitkin alueelle, jossa voi olla muuta liikennettä. Raiteensulusta ilmoitetaan sijainti, tyyppi,...

  Koko maa
  SHP (ESRI SHAPE) GML
 • Yksityistieliittymä (Tierekisterin tietolaji 251)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille rekisteröidään katujen, kaavateiden tai yksityisteiden liittymiä. Rekisteröinti koskee paitsi maastossa havaittuja liittymiä myös lupapäätöksissä...

  Koko maa
  WFS WMS
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Väyläviraston avoin WMS

  Väyläviraston avoin WMS on WMS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi...

  Koko maa
 • Väyläviraston avoin WFS

  Väyläviraston avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi...

  Koko maa
 • Välikaistat (Tierekisterin tietolaji 165)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Välikaistalla tarkoitetaan sitä aluetta, joka jää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Ajoratojen välissä oleva tila on keskikaista eikä sitä inventoida...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Viherkuviot (Tierekisterin tietolaji 511)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Viheralueet sisältävät yleensä useita viherkuvioita. Viherkuvioista inventoidaan tyyppi, pinta-ala ja kunto. Viherkuviot kuvataan. Tarkennuksia: - Kustakin...

  Koko maa
 • Viherhoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 322)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset eritasoisissa liikenneympäristöissä ilmoitetaan tällä tietolajilla seuraavaa jaottelua käyttäen. Viherhoitoluokkien...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Viheralueet (Tierekisterin tietolaji 510)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan teiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat viheralueet. Maanteille on määritelty tieosuuskohtaiset...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Viemärit (Tierekisterin tietolaji 512)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maantien tai kevyen liikenteen väylän kuivatukseen liittyvät sadevesi- ja salaojakaivot sekä niiden kunto siltä osin kuin ne...

  Koko maa
 • Verkot (Tierekisterin tietolaji 153)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle asennettu verkko. Tierekisteriin...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai...

  Koko maa
  WMS WFS
 • Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mitkä varareitit (max 10 kpl) ko. tieosuuden kautta kulkevat. Sama tieosuus voi toimia yhden tai useamman varareitin osana.

  Koko maa
  WMS WFS
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia,...

  Koko maa
  WMS WFS
 • Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestö on jaettu urakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat. Jako ja sen mukainen inventointi tehdään toimistotyönä....

  Koko maa
  WMS WFS
 • Tulvakohteet (Tierekisterin tietolaji 157)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tulvalle alttiit kohteet tiestöllä inventoidaan toimistotyönä toteutuneiden tulvatietojen, tulvariskiaineistojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella....

  Koko maa
  WFS WMS
 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Koko maa
 • Tienvarsimainokset (Tierekisterin tietolaji 197)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä maastossa havaitut tienvarsimainokset, että mainoksille annetut lupapäätökset sitä mukaa kun uusia lupia myönnetään. Mainoksen...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyy...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Tien keskialue (Tierekisterin tietolaji 138)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille kirjataan tien vastakkaisia ajosuuntia erottavat alueet lyhyitä, alle 25 metriä pitkiä liittymäkanavointeja lukuunottamatta. Keskialue voi...

  Koko maa
  WFS WMS