Openness (Five Stars)

Datasets evaluated on Tim Berners-Lee's Five Stars of Openness - openly licensed, openly accessible, structured, open format, URIs for entities, linked.

Generated: February 22, 2024, 05:04 (UTC)

Options

Index of all organizations

Download: CSV JSON

Results

  • Star average: 1.4
  • Total stars: 87
  • Evaluated datasets: 63 / 63
  • Star frequencies:
    Without an evaluation Stars 0 Stars 1 Stars 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5
    0 21 2 35 5 0 0
Dataset Notes Stars Reason
ARA-enimmäistonttihintakartta pääkaupunkiseudulla 2023 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015 1 Content of file appeared to be format "ZIP" which receives openness score: 1.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016-2019 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2022 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin puiden sijainnit 2013 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Helsingin rakennusten lämpöhukka 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Helsingin seudun asuntotuotanto 2012-2015 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun asemanseutubufferit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun asemien vaikutusalueet 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun asuntotuotanto 2020-2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun työpaikkaruudukko 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
HSY:n huleveden viemäröintialue 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
HSY:n Sortti-keräysautot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Jätteiden lajitteluaktiivisuus pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet pääkaupunkiseudun asemille 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Kiinteistöiltä kerätyt jätemäärät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen yhdyskuntajätteen määrä 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudun energiankulutus 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun maanpeiteaineisto 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Helsingin seudun ortoilmakuvat 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudun rakennukset 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA) 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun vesipostit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun viherkatot 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun yöllinen valaistus satelliittikuvassa 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA) 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Reaaliaikainen ilmanlaatu HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='kartta.hsy.fi', port=443): Max ret...
Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Työpaikkaruudukko 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Uudenmaan seudullinen työpaikkaprojektio 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.