Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.3
  • Totalt stjärnor: 143
  • Värderade datamängder: 63 / 63
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    1 9 0 16 37 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
ARA-enimmäistonttihintakartta pääkaupunkiseudulla 2023 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016-2019 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin puiden sijainnit 2013 None
Helsingin rakennusten lämpöhukka 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun asuntotuotanto 2012-2015 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun asemanseutubufferit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun asemien vaikutusalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun asuntotuotanto 2020-2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun työpaikkaruudukko 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
HSY:n huleveden viemäröintialue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
HSY:n Sortti-keräysautot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
HSY:n vesihuollon toiminta-alue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Jätteiden lajitteluaktiivisuus pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet pääkaupunkiseudun asemille 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kiinteistöiltä kerätyt jätemäärät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneen yhdyskuntajätteen määrä 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun energiankulutus 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun maanpeiteaineisto 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA) 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun vesipostit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun viherkatot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun yöllinen valaistus satelliittikuvassa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Reaaliaikainen ilmanlaatu HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Työpaikkaruudukko 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 The specified blob does not exist.. Attempte...
Uudenmaan seudullinen työpaikkaprojektio 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.