Lempäälän kunnan ostolaskut 2023

Aineisto sisältää Lempäälän kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sekä avustukset ja muihin toimintakuluihin kuuluvat Y-tunnukselliset ostot. Tiedot on poimittu kunnan taloushallinnon yhteistyökumppanin Sarastia Oy:n kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinoharjoittajien ostolaskut näkyvät aineistossa anonymisoituna.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Lempäälä
Maintainer email
  1. taloustoimisto@lempaala.fi
Maintainer website www.lempaala.fi
Links to additional information
  1. https://www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/strategia-ja-talous/laskutus/ostolaskuaineisto/
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 13.06.2024
Show change log
Created on 13.06.2024