Lempäälän kunnan ostolaskut 2023

Aineisto sisältää Lempäälän kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sekä avustukset ja muihin toimintakuluihin kuuluvat Y-tunnukselliset ostot. Tiedot on poimittu kunnan taloushallinnon yhteistyökumppanin Sarastia Oy:n kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinoharjoittajien ostolaskut näkyvät aineistossa anonymisoituna.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Lempäälä
Administratörens e-post
  1. taloustoimisto@lempaala.fi
Administratörens webbplats www.lempaala.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/strategia-ja-talous/laskutus/ostolaskuaineisto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 13.06.2024