Lempäälän kunnan ostolaskut 2023

Aineisto sisältää Lempäälän kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sekä avustukset ja muihin toimintakuluihin kuuluvat Y-tunnukselliset ostot. Tiedot on poimittu kunnan taloushallinnon yhteistyökumppanin Sarastia Oy:n kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinoharjoittajien ostolaskut näkyvät aineistossa anonymisoituna.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Lempäälä
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. taloustoimisto@lempaala.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.lempaala.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/strategia-ja-talous/laskutus/ostolaskuaineisto/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 13.06.2024