Työllisyyspalvelujen sanastoluonnos

Millä tavalla järjestämme työn markkinat ja työllisyyspalvelut Suomessa niin, että työnhakijoiden, työntarjoajien ja työnvälittäjien sekä työllisyyspalvelujen tarjoajien on mahdollista kohdata helposti ja nopeasti? Pystyäksemme vastaamaan tähän haasteeseen tarvitsemme yhteisen kansallisen termistön. Tämä terminologinen sanastoluonnos on syntynyt rakennettaessa yhteistä kansallista digitaalista palvelualustaa, Työmarkkinatoria.

Tämä terminologinen sanastotyö on käynnistynyt osana Työmarkkinatorin kehittämistä ja siitä vastaa Digitaaliset TE-palvelut -hankkeen toteuttaja KEHA-keskus. Hankkeen kansallinen ohjaaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Tämän sanastoluonnoksen julkaisuajankohtana hanke jatkuu edelleen ja sanastokin tulee vielä muokkautumaan nykyisestä.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Maintainer email
  1. kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
Maintainer website https://www.keha-keskus.fi/
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 15.11.2022
Valid until 31.12.2023
Last modified 16.11.2022
Show change log
Created on 15.11.2022