Työllisyyspalvelujen sanastoluonnos

Millä tavalla järjestämme työn markkinat ja työllisyyspalvelut Suomessa niin, että työnhakijoiden, työntarjoajien ja työnvälittäjien sekä työllisyyspalvelujen tarjoajien on mahdollista kohdata helposti ja nopeasti? Pystyäksemme vastaamaan tähän haasteeseen tarvitsemme yhteisen kansallisen termistön. Tämä terminologinen sanastoluonnos on syntynyt rakennettaessa yhteistä kansallista digitaalista palvelualustaa, Työmarkkinatoria.

Tämä terminologinen sanastotyö on käynnistynyt osana Työmarkkinatorin kehittämistä ja siitä vastaa Digitaaliset TE-palvelut -hankkeen toteuttaja KEHA-keskus. Hankkeen kansallinen ohjaaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Tämän sanastoluonnoksen julkaisuajankohtana hanke jatkuu edelleen ja sanastokin tulee vielä muokkautumaan nykyisestä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.keha-keskus.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 15.11.2022
Voimassa päättyen 31.12.2023
Viimeksi muokattu 16.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.11.2022