Työllisyyspalvelujen sanastoluonnos

Millä tavalla järjestämme työn markkinat ja työllisyyspalvelut Suomessa niin, että työnhakijoiden, työntarjoajien ja työnvälittäjien sekä työllisyyspalvelujen tarjoajien on mahdollista kohdata helposti ja nopeasti? Pystyäksemme vastaamaan tähän haasteeseen tarvitsemme yhteisen kansallisen termistön. Tämä terminologinen sanastoluonnos on syntynyt rakennettaessa yhteistä kansallista digitaalista palvelualustaa, Työmarkkinatoria.

Tämä terminologinen sanastotyö on käynnistynyt osana Työmarkkinatorin kehittämistä ja siitä vastaa Digitaaliset TE-palvelut -hankkeen toteuttaja KEHA-keskus. Hankkeen kansallinen ohjaaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Tämän sanastoluonnoksen julkaisuajankohtana hanke jatkuu edelleen ja sanastokin tulee vielä muokkautumaan nykyisestä.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Administratörens e-post
  1. kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
Administratörens webbplats https://www.keha-keskus.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 15.11.2022
Giltig till 31.12.2023
Senast redigerat 16.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 15.11.2022