Helsingin kaupungin tulot ja menot

Helsingin kaupungin tulot ja menot vuodesta 2009 alkaen tilinpäätöksen mukaan.

CSV- ja Excel-muotoisten aineistojen sisältö on lähestulkoon sama. Vuosittain päivitettävät Excel-tiedostot sisältävät yhden vuoden summat yhteensä organisaatioittain ja tileittäin. Kuukausikohtaiset, automaattisesti kuukausittain päivittyvät CSV-tiedostot puolestaan sisältävät saman tiedon yhden kuukauden datasta tositteittain.

Vuosien 2009-2011 aineistosta puuttuu osa virastoista; esim. Rakennusvirasto ja Stara sekä liikelaitokset. Vuodesta 2012 alkaen tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot ja liikelaitokset.

Tilinpäätöstietojen otsikointi on vuodesta 2012 alkaen joiltain osin muuttunut. Vuosien 2009-2011 tilinpäätösaineistojen sarakkeet vastaavat vuodesta 2012 alkaen tilinpäätöksen sarakkeita seuraavasti:

 • Virasto + Virasto nimi = Yritys + nimi
 • Pääluokka = Pääluokka nro
 • Pääluokka nimi = Pääluokka nimi
 • Luku = Luku nro
 • Luku nimi = Luku nimi
 • Kohta = Kohta nro
 • Kohta nimi = Kohta nimi
 • Kustannuspaikka = Tulosyksikkö nro
 • Kustannuspaikka nimi = Tulosyksikkö nimi
 • Toteuma = Toteuma Yht (ULS, Ulkoinen Laskenta Saldot)
 • Tiliryhmä 3 nimi = Talousarvion tiliryhmä
 • Tilin nimi = Pääkirjatili nimi
 • Tili = Pääkirjatili nro
 • Vuosi = Vuosi

HUOM: 1.6.2017 Helsingin kaupungilla tapahtui organisaatiouudistus, jonka jälkeen osaa kuluista ei kohdenneta enää talousarvion alaluokkiin, joten toimialojen kohdalla osa sarakkeista on tyhjiä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kanslia.talousarvio@hel.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 29.08.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 03.09.2013