Helsingin maisemakulttuurikartta

Maisemakulttuurikartassa on esitetty Helsingin keskeisimmät kulttuurimaisemakohteet, puistot, puutarhat ja maisemakokonaisuudet. Lähtökohtana on ollut yleiskaava 2002:n yhteydessä tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset, joita on tarkennettu ja päivitetty. Aineisto pohjautuu julkaisuun Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Lisätietoja paikkatietohakemistosta.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

WMS:

 • Maisemakulttuuri

WFS:

 • Maisemakulttuuri_piste
 • Maisemakulttuuri_viiva
 • Maisemakulttuuri_alue

Ominaisuustiedot:

 • id (int): Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kohdetyyppi (string): Kohteen tyyppi: Esim. Aukio, Piha, Siirtolapuutarha, Merinäkymä.
 • datanomistaja (string): Datan omistajaorganisaatio.
 • paivitetty_tietopalveluun (date): Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • geom_tyyppi (string): Kohteen geometrian tyyppi: PISTE, VIIVA, ALUE.
 • geom (GeometryPropertyType): Kohteen geometria.

Lisätietoa rajapinnasta:

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. paikkatieto@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=336
 2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf
 3. https://kartta.hel.fi/avoindata
 4. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Prosessi_Tyoohje_kyselypalveluiden_kaytto_ulkoverkko.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 22.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.09.2019