Päällysteiden kunto

Aineisto esittää teiden päällysteiden kuntotietoja. Päällysteiden kunto on luokiteltu neljään luokkaan: erittäin huono, huono, tyydyttävä sekä hyvä ja erittäin hyvä. Teiden kuntoluokkatieto esitetään 100 metrin tarkkuudella. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Päällysteiden kuntotiedot vastaavat loppuvuoden 2023 tilannetta ja aineistossa on mukana vuoden 2023 aikana kerätyt kuntotiedot sekä kesän 2023 aikana toteutetun päällystysohjelman tiedot.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 02.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.12.2023