Käkisalmen läänin tuomiokirjakortisto 1600-luvulta

Tuomiokirjoilla tarkoitetaan tavallisimmin kihlakunnanoikeuden pöytäkirjoja aina 1500-luvulta 1800-luvun keskivaiheille, jonka jälkeen ne tunnetaan yleisemmin oikeus- tai käräjäpöytäkirjoina. Tuomiokirjoihin voidaan lukea myös saman ajanjakson raastuvan- ja kämnerinoikeuksien pöytäkirjat sekä laamanninoikeuksien pöytäkirjat. Tuomiokirjoihin ei lasketa erityistuomioistuinten (mm. maanjako-oikeuden, valtiorikos- ja valtiorikosylioikeuksien, vesistötoimikuntien/vesioikeuksien) pöytäkirjoja.

Tuomiokirjojen erityyppisen informaation etsintää helpottamaan on laadittu ns. tuomiokirjakortisto (Tuokko). Kortituskohteina olivat kihlakunnanoikeuksien renovoidut eli puhtaaksikirjoitetut käräjäpöytäkirjat. Tämä datasetti sisältää Käkisalmen läänin tuomiokirjakortiston tiedot 1600-luvulta. Data sisältää asiasanan mukaisen hakemiston (hakusanat.csv), talonpoikien sukunimihakemiston (ttsl.csv), säätyläisten hakemiston (tth.csv) sekä paikannimen mukaisen hakemiston (ttp.csv).

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kansallisarkisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.kansallisarkisto.fi
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 18.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.08.2022