Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 26, 2024, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.7
  • Tähtiä yhteensä: 19
  • Arvioidut tietoaineistot: 7 / 7
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 1 0 6 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan maantiet 1900-luvun alun Senaatinkartassa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan rakennusperintö 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan rantaviiva 1900-luvun alun Senaatinkartassa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan Senaatin kartasto 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tif" is an unknown format. Format field "TIF" does not correspond to a ...
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.