Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar

Mätningarna gällande luftkvalitet har samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. Tre av dem har åkt runt Helsingfors i spårvagnar och en har varit hela tiden på Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) supermätningstation, som ligger på Backasgatan.

Mätningarna har samlats med Aeromon BH-12 mätningsapparat. Samplarna har tagits med cirka ett sekunds intervall. Sensor apparat id och position ingår i datan. Datan har fördelats till filarna enligt tid av skapande och om sensoren är rörande eller stationär.

  • sporametri-movingsites-dataXX19.csv.gz innehåller datan från rörande sensorer under vissa månad i 2019
  • sporametri-supersite-dataXX19.csv.gz innehåller datan från sensorna som har legat hela tiden på HRM supermätningstationen under vissa månad i 2019

Mer information om olika data:

Se bloggen for metoderna: https://hri.fi/en_gb/sporametri-urban-air-quality-monitoring-with-moving-sensors/

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Forum Virium Helsinki Oy
Administratörens e-post
  1. info@forumvirium.fi
Administratörens webbplats https://forumvirium.fi/
Länkar till mer information
  1. https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/raw_sensor_data/README.txt
  2. https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/processed_data/readme-processed_data.txt
  3. https://hri.fi/en_gb/sporametri-urban-air-quality-monitoring-with-moving-sensors/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 04.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 26.06.2020