Limingan kunnan ostolaskut 2022

Limingan kunnan ostolaskudata vuodelta 2022

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Limingo
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@liminka.fi
Administratörens webbplats www.liminka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 26.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 19.10.2023