Tukes-avoindatajulkaisut

Tukes-avoindatajulkaisut

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Den ansvarigas e-post
  1. markku.karsama@innofactor.com
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. http://marek.tukes.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 07.03.2017
Giltig t.o.m.
Last modified 07.10.2022
Visa ändringslogg
Created on 07.03.2017

Give feedback

comments powered by Disqus