1 datamängd hittades

Producenter: Helsingin kaupunginkanslia Filformat: xls Taggar: energiankulutus energia

  • Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och försäljning av fjärrvärme Pumpning,...

    Kommuner
    XLS