Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: mars 3, 2024, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.7
  • Totalt stjärnor: 19
  • Värderade datamängder: 7 / 7
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 1 0 6 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan maantiet 1900-luvun alun Senaatinkartassa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan rakennusperintö 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan rantaviiva 1900-luvun alun Senaatinkartassa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satakunnan Senaatin kartasto 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tif" is an unknown format. Format field "TIF" does not correspond to a ...
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.