muinaismuistot.info

muinaismuistot.info är en webbsida som visar öppna data från Museiverket och Ålands kommun om fornlämningar och byggnadsarvet på en karta.

  1. 2021-01-14-180828.566826logo.png
  2. 2021-01-14-180828.629505Screenshot-2021-01-14-at-19.43.51.png
  3. 2021-01-14-180828.681598Screenshot-2021-01-14-at-19.43.22.png

Använda datamängder

Mer information

Applikationens webbplats: https://muinaismuistot.info/
Publicerat: januari 14, 2021, 18:08 (UTC)
Senast uppdaterad: september 9, 2022, 12:22 (UTC)