Helsingin kaupungin WFS-palvelu

Helsingin kaupungin WFS-palvelu on standardin mukainen WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta voi käyttää kaupungin ylläpitämiä kartta -ja paikkatietoaineistoja vektorimuodossa. Aineistoja hallinnoi ja palvelua ylläpitää Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut.

Helsingin kaupungin avoimen datan WFS-palvelun osoite on https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs.

WFS-rajapinta sisältää seuraavat Inspire-aineistot ja niitä vastaavat karttatasot

Inspire-aineisto WFS-tasonimi Ajantasa-asemakaava Kaavahakemisto_kaava_voimassa Ajantasa-asemakaava Kaavahakemisto_KHn_nimenmuutoskaava_voimassa Ajantasa-asemakaava Kaavahakemisto_maanalainenkaava_voimassa Ajantasa-asemakaava Kaavahakemisto_nimenmuutoskaava_voimassa Osoitteet Helsinki_osoiteluettelo Rakennukset Rakennukset_alue Rakennukset Rakennukset_alue_rekisteritiedot Rakennukset Rakennukset_piste_rekisteritiedot Rakennuskieltokartta Rakennuskieltoalue_asemakaavan_laatimiseksi Rakennuskieltokartta Rakennuskieltoalue_yleiskaavan_laatimiseksi Yleiskaavat Osayleiskaavahakemisto_alueet

Rajapinnan resurssit

Lisätiedot

Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Rajapinnan ylläpitäjä Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut
Rajapinnan ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.05.2023