Etuuksien ratkaisut

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin 'Etuuksien ratkaisut'. Aineisto sisältää Kelan tekemien etuusratkaisujen lukumäärät. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2004 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Läpimenoaikojen keskiarvo lasketaan tietojen PVT ja RATKAISUT_LASKENTA_LKM osamääränä. Tämä johtuu siitä, ettei kaikille ratkaisuille lasketa läpimenoaikaa. Tällaisia ocvat mm. lakkautukset ja ne opintoetuuksien ratkaisut, jotka eivät ole perustuneet hakemukseen, sekä työttömyysturvan ja matkakorvausten automaattiratkaisut

Läpimenoaika on pääsääntöisesti hakemuksen ratkaisupäivän ja saapumispäivän erotus kalenteripäivinä. Läpimenoaika sisältää myös mahdolliseen lisäselvitysprosessiin kuluneen ajan.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/851924/avoin-data-etuuksien-ratkaisut
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.05.2022