Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Koulumatkatuen saajat ja kustannukset.

Aineistossa on tietoja koulumatkatuen saajista ja maksetuista tuista kalenterivuosittain, lukuvuosittain ja kuukausittain. Lukuvuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2008 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2017 alkaen ja lukuvuositasolla 2009/2010 alkaen.

Koulumatkatuen saajia ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointijakson aikana nollaa suurempi maksu. Aineisto on muodostettu etuuden maksuajankohdan mukaan. Esimerkiksi elokuulle myönnetään paljon koulumatkatukea, mutta suurin osa elokuun koulumatkatuesta maksetaan vasta syyskuussa, koska lipunmyyjät laskuttavat myytyjen lippujen koulumatkatukiosuudet kuukauden jälkikäteen. Koulumatkatuessa on kuukauden takautuva hakuaika. Opiskelijalle voidaan esimerkiksi syyskuussa myöntää tuki myös elokuulle ja tällöin elokuun tuki maksetaan samaan aikaan syyskuun tuen kanssa.

Aineistossa on tietoja sukupuolen, iän, asuinkunnan, oppilaitosasteen ja kulkutavan mukaan. Kulkutapa- ja oppilaitosastetiedot on saatavilla vuodesta 2009 alkaen. Elokuusta 2021 lähtien on saatavilla tiedot myös koulutuksen maksuttomuuden, matkapäivien sekä yhdensuuntaisen matkan pituuden mukaan.

Koulumatkatuen saajan ikä ja asuinkunta tilastoituvat valitun ajanjakson lopun tietojen mukaisesti. Lukuvuoden tiedoissa ikä ja asuinkunta ovat kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/973933/avoin-data-koulumatkatuen-saajat-ja-maksetut-tuet
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.03.2024