Mun Espoo kartalla -kyselyn vastaukset

Mun Espoo kartalla -asukaskysely toteutettiin syksyllä 2020. Kyselyyn vastasi noin 6 600 espoolaista eri puolilta kaupunkia. Vastaajat tekivät karttakyselyyn noin 70 000 merkintää ja kommenttia. Kysely toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa kaikille avoimena kyselynä, otantakyselynä sekä lapsille ja nuorille räätälöitynä kyselynä. Lasten ja nuorten kyselyyn vastasivat pääasiassa 6- ja 9-luokkalaiset.

Avoimena datana jaetaan kyselyn karttamerkinnät (pl. kotimerkinnät). Karttamerkinnät sisältävät tiedon kyselyn kysymysluokkista ja vastausten pääluokista. Aineisto ei sisällä vastaajien taustatietoihin tai kotiin liittyviä merkintöjä, eikä vastaajien itse kirjoittamia vastauksia. Kaikkia kysymyksiä ei ole kysytty lapsilta ja nuorilta.

Arjen paikkoihin ja erityisiin paikkoihin liittyvät merkinnät sisältävät tiedon myös liikkumismuodosta ja paikan kokemisesta.

Karttakyselyissä vastauksena saatujen karttamerkintöjen sijaintitarkkuus voi vaihdella suuresti eri vastaajien kesken. Vastaukset sisältävät niin suurpiirteisesti kuin hyvin tarkasti merkittyjä karttamerkintöjä. Vastaukset voivat sisältää myös joitakin vastaajan tahattomasti merkitsemiä kohteita.

Julkaistut aineistot:

  • Arjen paikat
  • Erityiset paikat
  • Rakentamisen paikat
  • Keskukset
  • Kehittämisideat

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. yleiskaava@espoo.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/mun-espoo-kartalla
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 22.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.02.2024