Opintotuen saajat ja maksetut tuet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Opintotuen saajat ja maksetut tuet.  

Aineistossa on tiedot opintotuen saajista, maksetuista tuista ja keskimääräisistä tuista tilastointijakson aikana. Opintotuen saajia ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointijakson aikana säännöllinen tai takautuva opintoraha tai asumislisä, tai joilla on voimassa oleva opintolainan valtiontakaus. Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten tai takautuvien maksujen lisäksi myös opintoetuuksien palautukset. Keskimääräiseen opintotukeen (euroa/saaja) on tilastoitu ainoastaan säännöllisesti maksetut tuet ja opintolainan valtiontakauksen euromäärä.

Opintotuen saajat ja maksetut etuudet tilastoidaan kalenterivuosittain, lukuvuosittain ja kuukausittain. Lukuvuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2005 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen ja lukuvuositasolla 2005/2006 alkaen.

Oppilaitosaste määräytyy etuuden maksutapahtumaan liittyvän oppilaitosnumeron perusteella. Oletusarvoisesti opintotuen saaja tilastoituu tilastointijakson viimeisimmän maksutapahtuman mukaiseen oppilaitosasteeseen. Valinnalla "Astetiedon peruste: Kaikki oppilaitokset" tuen saaja tilastoituu kaikkiin tilastointijakson maksutapahtumien mukaisiin oppilaitosasteisiin. Yhteissummassa tuen saaja esiintyy kuitenkin vain kerran.

Oppilaitosasteeseen "Ulkomaiset oppilaitokset" tilastoituvat ne opintotuen saajat, jotka suorittavat tutkintoa ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Opintotuen saajan ikä ja asuinkunta tilastoituvat valitun ajanjakson lopun tietojen mukaisesti. Lukuvuoden tiedoissa ikä ja asuinkunta ovat kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/974679/avoin-data-opintotuen-saajat-ja-maksetut-tuet
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.03.2024