Vantaan kaupunkikartta

Vantaan MATTI-järjestelmästä tuotettu kaupunkikartta-esitys. Sitä voi loitontaa ja lähentää koko Vantaan kartasta yhden tontin kartaksi. Kaupunkikartta koostuu useasta eri tarkkuustasosta. Tarkin taso vastaa tarkkuudeltaan asemakaavan pohjakarttaa. Tällä tasolla esitetään maastossa olevat rakennukset, rakenteet, liikenneväylät, korkeussuhteet, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset sekä maa- ja vesialueet nimistöineen.

Etäisimmällä katselutasolla esitetään koko Vantaan yleiskartta. Väliin jäävillä tasoilla esitetään mittakaavaan sopivasti suhteutettuja kartta-aineistoja. Alueiden käyttötarkoitus tai asemakaavassa suunniteltu käyttötarkoitus esitetään väripintoina. Lähimmillä tasoilla kuvataan ruskehtavalla kerrostaloalueet, vaalean ruskehtavalla pientaloalueet, harmaalla työpaikka-alueet ja yleisten rakennusten tontit sekä vihreällä puisto- ja virkistysalueet. Uloimmilla tasoilla kuvataan lisäksi vihreällä metsäalueet ja keltaisella pelto- ja niittyalueet.

Tietojen ajantasaisuus: Muuttuneet tiedot kaupunkikarttaan päivitetään lähimmille tasoille päivittäin ja muille tasoille viikoittain tai tarvittaessa.

Huom. taustakartta:kaupunkikartta ja kaupunkikarttaesitys -tasoissa ei ole eroa.

Aineistoa voi katsella Vantaan kaupungin karttapalvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • taustakartta:kaupunkikartta
  • taustakartta:kaupunkikartta_mv
  • kaupunkikarttaesitys

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Lisätietoa verkossa
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
  2. https://kartta.vantaa.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 28.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.02.2024