Filters

195 datasets found

  YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan...

  Country
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  Metadata thesaurus contains terms and expressions required in describing materials. The thesaurus is also suitable for selecting headings displayed in user interfaces. The thesaurus has been organised according to...

  Country
  JSON
  HTML

  Erityissuunnitelmat ja arkistointi tietomallipohjaisessa rakennuslupaprosessissa. Kokeilu-ehdotuksessa hakijoina oli sama ryhmä kuin syksyllä 2017 toteutetussa ”Tietomallipohjainen rakennuslupa kerrostalohankkeessa”...

  Country
  PDF

  Digitaalinen huoneistotieto hankkeen loppuraportti

  Country
  PDF

  Raportissa kuvataan Aalto-yliopistossa toteutetun Kira-Digi -hankeen "Älykkään talotekniiakn pilottikohde" järjestelyt ja tulokset

  Country
  PDF

  Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

  Country
  PDF

  Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisesas KIRA-digi kokeiluhankkeen pääasiallinen tavoite oli mahdollistaa rakennusten suunnittelussa tuotettujen tietomallien käyttö pelastusviranomaisen jokapäiväisessä...

  Country
  PDF

  Tämä aineisto kuvaa Kira-Digi -rahoitteisen DigiConcrete-konspetitestaushankkeen tulokset. Betoni on eniten käytetty maailman käytetyin rakennusmateriaali ja sen laadunvarmistaminen rakennusprosessissa on tärkeää....

  Country
  PDF

  Digikaavoitus: Tiedolla johtaminen, kaavoitusprosessin sujuvoittaminen digitalisointi, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys

  Country
  PDF

  The Finnish Institute for Health and Welfare promotes wide-ranging use of information resources in the field of social and health care. As part of this objective, THL provides open access to data produced and collated...

  Country

  International Centre for Archival Research ICARUS gathered statistics on member archives for the first time in October 2018. The statistics help archives and their users compare participants and find suitable partners...

  Country
  XLS

  Tilaohjelman tietomallipohjainen integraatio hankesuunnitelmasta toteutukseen ja ylläpitoon

  Country
  PDF

  Hankkeen tuloksena saatiin alustava innovaatioprosessin malli virtuaaliteknologioihin perustuvien uusien palvelujen ja toimintamallien synnyttämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi tunnistettiin lukuisia...

  Country
  PDF

  Aineistossa esitellään Congrid Oy:n toteuttaman rakennusalan Concrete register KIRA-digi-hankkeen tulokset.

  Country
  PDF

  Aineistossa esitellään eRENT Solutions Oy:n toteuttaman rakennusalan kalustonhallinnan KIRA-digi-hankkeen tulokset.

  Country
  PDF

  Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan...

  Country
  TBX, XML
  PDF

  Report on KIRA-digi specific needs for API management

  Country
  PDF

  The surveys have collected information from residents on how the city’s services are perceived to be accessible in different parts of the city and how the accessibility of services could be improved, for example, by...

  Cities
  XLSX

  Suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason...

  Country

  The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki...

  Cities
  XLSX
  XLS