VAHTI-ohje 2006/5 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje


Tämä asianhallinnan ja sitä tukevien tietojärjestelmien tietoturvallisuuden edistämistä käsittelevä ohje on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden asiakirjahallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tietohallinnossa toimiville henkilöille.

Asiakirjalliset tiedot ovat osa organisaation pääomaa, jolloin niiden laatuvaatimukset on turvattava, käsittelykäytännöt suunniteltava huolellisesti ja suojaaminen varmistettava. Asiakirjallisten tietojen laatuun liittyviä vaatimuksia ovat alkuperäisyyden, eheyden, luotettavuuden ja käytettävyyden takaaminen. Asiakirjallisten tietojen hallintaan ja laatuun liittyvien vaatimusten toteuttaminen on käytännössä pitkälti niiden tietoturvallisuudesta huolehtimista. Nämä vaatimukset sisältyvät myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:ään. (29.09.2011)

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut
Lisätietoa lisenssistä

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Karoliina Ratia
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite missing maintainer email
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus