Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet sanastot

Löytyi 4 tietoaineistoa

  ONKI-palvelu sisältää suomalaisia ja kansainvälisiä ontologioita, sanastoja ja tesauruksia. (27.09.2012)

  Koko maa
  HTML

  Tässä esiselvityksessä kuvataan tavoitteena oleva Suomen julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta edistävä metatietopalvelu. Sen avulla valtion ja kuntien tietojärjestelmien tuottajat, kehittäjät ja...

  Koko maa
  ZIP

  JHS-metatietorekisteri koostuu julkisen hallinnon yhteisestä sanastosta (JHS-sanasto) ja julkisen hallinnon yhteisestä skeemakirjastosta (JHS-skeemakirjasto). Rekisterin sisältö tuotetaan noudattamalla JHS170 ja...

  Koko maa

  Suositus kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin. Prosessissa tuotetaan ja ylläpidetään JHS-sanastoa. Suosituksen kuvaamassa sanastotyöprosessissa selkiytetään ja harmonisoidaan jonkin yhteisen kiinnostuksen tai...

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).