Tietoaineistot

Rajaukset
aluejaot

Löytyi 29 tietoaineistoa

  Espoon suomenkielisten sekä ruotsinkielisten oppilaaksiottoalueiden rajaviivat, alueiden nimet ja tunnukset. Aineistoa voi katsella Espoon kaupungin karttapalvelussa: Suomenkielisten koulujen oppilaaksiottoalueet...

  Kunnat
  WFS

  Turun ja Kaarinan palveluverkon suuralueet. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Palveluverkko_suuralueet WMS-rajapinta: Turun palveluverkko OGC API -rajapinta: Palveluverkko suuralueet Lisätiedot: Avoimet...

  Kunnat
  OGC API
  WFS
  WMS

  Kaupunginosajako on kaupungin virallinen aluejako. Vantaan kaupungissa on 61 asemakaavassa ja kiinteistötietojärjestelmässä ylläpidettyä kaupunginosaa. Ne on vahvistanut kaupunginhallitus. Kaupunginosajako pyritään...

  Kunnat
  WFS

  SYKE:n tuottamat tiheät ja harvat taajama-alueet Turun seudun opaskartan alueella. Vuoden 2020 aineisto. Julkaistut tasot: GIS:Taajama_alueet_2020 Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat SYKE:n aineistokuvaus

  Kunnat
  WFS

  Turun ja Kaarinan peruskoulujen oppilaaksiottoalueet. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Oppilasalueet_suomi GIS:Oppilasalueet_ruotsi_1-9 OGC API -rajapinta: Oppilasalueet suomi Oppilasalueet ruotsi 1-9...

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Turun kaupungin katu- ja viheralueiden yläpidon urakka-alueet, etelä, keskusta, itä, pohjoinen ja länsi. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Yllapitoalueet_katu_viher OGC API -rajapinta: Ylläpitoalueet katu viher...

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan seurakunnat Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Seurakunnat OGC API -rajapinta: Seurakunnat Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan äänestysalueet. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Aanestysalueet WFS-rajapinta: Opaskartta_aanestysalueet OGC API -rajapinta: Äänestysalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  OGC API
  WFS
  WMS

  Turun ja Kaarinan tilastolliset pienalueet (osa-alueet) Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Pienalueet OGC API -rajapinta: Pienalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Turun vanhojen kylänrajojen likimääräiset sijainnit. Aineisto ei ole kuvaus minkään tietyn ajan tilanteesta, vaan kylärajaukset on pyritty tekemään sulkeutuviksi siten, kun se kohtuudella on ollut tehtävissä....

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Turun seudun postinumeroalueet Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:postinumeroalueet WMS-rajapinta: Turun postinumeroalueet OGC API -rajapinta: Postinumeroalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  OGC API
  WFS
  WMS

  Turun ja Kaarinan kaupunginosat Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Kaupunginosat WMS-rajapinta: Turun kaupunginosat OGC API -rajapinta: Kaupunginosat Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  OGC API
  WFS
  WMS

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  KUNTAGML

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  KUNTAGML

  Aineisto sisältää Helsingin maa- ja vesialueet aluemuotoisina paikkatietokohteina. Maa-alueista on poistettu sillat ja pienet laiturit merialueelta ja lisätty ne vesimaskiin. Isot laiturit on luokiteltu maa-alueeksi:...

  Kunnat
  WFS
  WMS

  Turku on jaettu pien-, tilasto- ja suuralueisiin. Suuralueet ovat myös palvelualueita. Aluerajoihin voi tutustua Turun seudun opaskartassa. Aluejako muuttui vuoden 2018 alussa. Aineisto sisältää myös kaupunginosat ja...

  Kunnat
  GEOJSON

  Turun virallinen korttelijako-aineisto. Aineistopaketissa kolme eri koordinaattijärjestelmää (Turun kaupungin järjestelmä=gk23, WGS84=4326 sekä EUREF-FIN=3067). Lisäksi tiedostoformaatteja on kolme: Mapinfo, ESRI shp...

  Kunnat
  TAB

  Helsingin kiinteistökartta on yleispiirteinen maastokartta, jossa on kuvattu kiinteistötunnukset ja -rajat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta. Kiinteistökartassa esitetään myös asemakaavassa vahvistuneiden...

  Kunnat
  WMTS
  PNG
  WMS

  Espoon kaupungin alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalueet, tilastoalueet ja suuralueet KRYSP-skeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä....

  Kunnat
  WFS

  Espoon kaupunginosat yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kaupunginosat on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. Ominaisuustietoina on...

  Kunnat
  WFS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).