Tietoaineistot

Rajaukset
bird-species

Löytyi 1 tietoaineisto

    Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein lintudirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien lajien populaatiokoosta sekä populaatiokoon...

    Koko maa
    ZIP
    XML
    WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).