Tietoaineistot

Rajaukset
lajien levinneisyys

Löytyi 2 tietoaineistoa

  Lintuatlasten tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. 3. Lintuatlaksessa lintulajien esiintymistieto kerättiin Yhtenäiskoordinaatiston...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Kasviatlaksen eli Suomen putkilokasvien levinneisyyskartaston perustana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon ylläpitämä Kastikka-kasvistotietokanta. Kasvistotietokannan luominen aloitettiin jo 1960-luvun...

  Koko maa
  WFS
  WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).