Tietoaineistot

Rajaukset
pienalueet

Löytyi 5 tietoaineistoa

  Espoon aluejaot. Pienalueet sisältävät tiedot alueiden nimistä suomeksi, ruotsiksi sekä aluenumeron. Postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella, ja sisältävät tiedot postinumeroista ja postinumeropaikoista....

  Kunnat
  WFS

  Turun ja Kaarinan tilastolliset pienalueet (osa-alueet) Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Pienalueet OGC API -rajapinta: Pienalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turku on jaettu pien-, tilasto- ja suuralueisiin. Suuralueet ovat myös palvelualueita. Aluerajoihin voi tutustua Turun seudun opaskartassa. Aluejako muuttui vuoden 2018 alussa. Aineisto sisältää myös kaupunginosat ja...

  Kunnat
  GEOJSON

  Espoon kaupungin alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalueet, tilastoalueet ja suuralueet KRYSP-skeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä....

  Kunnat
  WFS

  Helsingin piirijako -aineisto sisältää kaupungin piirijakoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Helsingin piirijakojärjestelmä on hallinnollisiin tarkoituksiin luotu aluejako koko Helsingin alueesta....

  Kunnat
  WFS
  WMS
  TAB
  GPKG
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).