Tietoaineistot

Rajaukset
sisavedet-ja-meret

Löytyi 1 tietoaineisto

    EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset vesienhoitoalueet Suomessa. Suomessa vesipuitedirektiivi on toimeenpantu keskeisiltä osin lailla vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolailla (N:o 1299, annettu...

    Koko maa
    XML
    ZIP
    WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).