Tietoaineistot

Rajaukset
ympariston-seuranta

Löytyi 1 tietoaineisto

    EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset vesienhoitoalueet Suomessa. Suomessa vesipuitedirektiivi on toimeenpantu keskeisiltä osin lailla vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolailla (N:o 1299, annettu...

    Koko maa
    XML
    WMS
    ZIP
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).