Aidat

Velho-järjestelmän Aidat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aidat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 515 Aidat. Aidat ovat suoja- tai raja-aitoja, joilla pyritään estämään alueella kulkeminen tai tahaton putoaminen. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien aitojen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä aitoihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Meluaidat ovat taitorakenteita ja niiden master-järjestelmänä toimii Taitorakennerekisteri. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 01.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021