Arkkitehtuuripankki - esittely

  • Kokoelma: Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
  • Ylläpitäjä: qpr

Arkkitehtuuripankki

Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, käyttäjilleen ilmainen kokonaisarkkitehtuurityötä tukeva palvelukokonaisuus, jonka pääosat ovat:

  • Koulutus: QPR järjestää valmennuksia, jotka tukevat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ohjaamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä.

  • Käyttöympäristö: KA-välineympäristö, jonne organisaatiot voivat luoda arkkitehtuurimallejaan.

  • Julkaisuympäristö: KA-välineellä organisaatiot voivat julkaista luotua KA-materiaalia kontrolloidusti toisilleen. Materiaaliin voi tutustua selaimella

  • Kehittämisen tukipalvelut: koulutuksen, kehittämistyön aloittamisen ja kehittämisen tuen lisäksi saatavilla on tukea aineiston siirtoon ja migraatioon muista välineistä

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. lassi.salo@qpr.com
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.avoindata.fi/fi/content/yhteentoimivuusvalmennus-julkishallinolle
  2. http://www.arkkitehtuuripankki.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 09.05.2017

Anna palautetta

comments powered by Disqus