Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä 2018

Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä 2018

Tietoaineiston yhteenvedosta

Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä -kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kulttuuritoimijoiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisin keinoin ylläpidettävässä yleisösuhteessa. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa kulttuuritoimija on vuorovaikutuksessa yleisöjensä, asiakkaidensa tai kävijöidensä kanssa tai muuta toimintaa joka mahdollistaa yleisöjen osallistumisen kulttuurilaitoksen toimintaan.

Kysely oli suunnattu kaikenkokoisille suomalaisille ammattimaisille kulttuurilaitoksille ja -toimijoille, joilla on yleisölle suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa.

Kysely toteutettiin 5.12.2017-28.1.2018. Kysely toteutettiin Webropol -kyselytyökalulla. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 160 vastausta.

Kysely liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään selvityshankkeeseen “Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”. Hankkeessa kartoitetaan organisaatioiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisessa yleisötyössä sekä lisätään yhteistyötä ja tuetaan kulttuuritoimijoiden työtä. Kyselyn toteuttivat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Aineisto sisältää vain kyselyn kvantitatiiviset osat. Aineistosta on poistettu avoimet vastauskentät.

Lähde: Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä 2018

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Tiedostokoko 43029
clean
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 5. huhtikuuta 2018
Metatieto viimeksi päivitetty 18. marraskuuta 2022
Luotu 5. huhtikuuta 2018
SHA256 93e8a6ce6fe43c8b09075181b6ed01b6c4fe4a3ffdc02d8e3f9e65e555444095