Espoon kaupungin alueraportointi

HUOM Espoon kaupunki kehittää uutta tiedohallintajärjestelmäänsä, eikä enää päivitä näitä tietoja säännöllisesti. Mahdolliset tiedustelut uusimmasta tiedosta voi osoittaa asiakaspalveluun.

Ote Espoon kaupungin alueraportointijärjestelmästä. Excel-tiedostosta käy ilmi Espoon rakennuslupatilanne, kunnallistekniikan arvioidut ja toteutuneet kustannukset, rakentamisen määrä vuosittain, myönnetyt rakennusluvat, aloitetut rakennushankkeet ja kaavoituksen vaihe.

Tiivis kuvaus aineistosta (tarkempi kuvaus ja lyhenteet ovat aineiston kanssa samassa Excel-tiedostossa):

Espoon rakennuslupatilanne

Kussakin vaiheessa olevien rakennuslupien kappalemäärät pienalueittain 5 vuoden tarkasteluajalta. Ei sisällä hylättyjä rakennuslupia.

Espoon kunnallistekniikan arvioidut kustannukset

Mittarissa esitetään pienaluekohtaiset arvioidut kustannukset alueelta tunnistetuista rakentamishankkeista. Mittari kuvaa kunnallistekniikan rakentamisen sen hetkisen vaiheen mukaiset arvioidut kustannukset ja arvio tarkentuu vaiheiden edetessä. Summa sisältää kunnallistekniikan rakentamisen sekä katu- ja viherrakentamisen.

Espoon kunnallistekniikan toteutuneet kustannukset

Mittarissa esitetään kunnallistekniikan rakentamisen toteutuneet kustannukset kuluvalta ja neljältä edelliseltä vuodelta euroina pienalueittain. Summa sisältää kunnallistekniikan rakentamisen sekä, katu- ja viherrakentamisen. Osa hankkeista ulottuu useammalle pienalueelle, jolloin toteutuneet kustannukset kohdentuvat sille pienalueelle, jolla hankkeen pääosa sijaitsee.

Espoon rakentamisen määrä vuosittain

Pienalueen valmistuneiden rakennusten kerrosneliömetrien summat vuosikymmenittäin. Ennen 1960-lukua ja sen jälkeen. Asuinrakennukset ja muut rakennukset esitetään diagrammissa erikseen.

Espoon myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen uudisrakennuslupien (A-luvat) mukaiset kerrosneliömäärät pienalueittain kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Luvat luokitellaan käyttötarkoituksen mukaisesti.

Espoon aloitetut rakennushankkeet

Espoossa voimassa olevien aloitettujen rakennushankkeiden kerrosneliömetri, k-m2 määrä. Eri pienalueella neliömäärät on jaettu eri rakennustyyppeihin.

Espoon kaavoituksen vaihe

Vireillä olevien kaava-alueiden (kaavanumero) kaavatilanne.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tieto@espoo.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.09.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 31.10.2013