Espoon maankäyttökartta

Espoon maankäyttökartta kuvaa suunnitellun, voimassa olevien asemakaavojen mukaisen maankäytön. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. Kartta on saatavilla WMS-rajapinnan kautta.

Vastaavat kaavojen käyttötarkoitusalueet yksinkertaisessa muodossa saa käyttöönsä WFS-rajapinnan tason kautta. Tason kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältävät kaavatunnuksen ja käyttötarkoitusmerkinnän.

HUOM: Aineisto aukeaa esim. QGIS-ohjelmalla, mutta ei MapInfolla.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

WFS:

  • GIS:Maankayttoalueet

WMS:

  • Maankäyttökartta

GIS:Maankayttoalueet-tason ominaisuustiedot ja tietotyypit:

  • KAAVATUNNUS (string)
  • KAYTTOTARKOITUS (string)
  • KARTTALAJI (int)
  • KARTTALAJINIMI (string)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@espoo.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Lisätietoa verkossa
  1. https://kartat.espoo.fi/Paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-rajapintakuvaukset.pdf
  2. https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 02.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.09.2016