Hallitusohjelman seurantadata

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta on päättynyt eikä aineistoa enää päivitetä.

Koottu aineisto on koostettu seuraavasti:

Hallitusohjelman osuudet, joissa puhutaan toiminnasta ja joiden toteutumista on täten mielekästä seurata, on pilkottu osiin. Näihin osiin viitataan aineistossa termillä ”kirjaus”.

Tiedot ovat taulukkomuodossa. Kullakin rivillä on yksi kirjaus. Sarakkeissa on sitä koskevia tietoja.

Aineisto koostuu neljästä osasta: 1) kirjaukset ja niitä kuvaavat metatiedot 2) kirjauksen toimeenpanon vastuuministeriöt 3) kuvaus toimeenpanon etenemisestä 4) kunkin kirjauksen yhteyshenkilön tiedot

Aineiston tietorakenne ja metadata on tässä vaiheessa vielä pilottiluonteinen. Se ei siis ole vielä vakiintunut. Siksi arvostamme palautetta seuraavista asioista 1) metatieto ja sen rakenne 2) visualisoinnin mahdollisuudet 3) minkä muun aineiston kanssa tätä kannattaisi ensisijaisesti yhdistää

Tässä vaiheessa data on itsenäinen kokonaisuutensa. Sen käyttöarvoa voidaan lähivuosina kasvattaa rakentamalla yhteyksiä muuhun dataan, esimerkiksi budjetointitietoon.

Data-aineistot (5)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jouni.varanka@vnk.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. http://valtioneuvosto.fi/toiminta/hallitusohjelman-seuranta/data/fi.jsp
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 15.09.2014
Voimassa päättyen 29.05.2015
Viimeksi muokattu 17.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.09.2014

Anna palautetta

comments powered by Disqus