Helsingin kaupungin päätösrajapinta

Helsingin kaupungin päätösrajapinnasta voi hakea Helsingin kaupungin julkisia päätöstietoja rakenteisessa muodossa. Avoimena datana julkaistaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitetiedostoineen sekä viranhaltijapäätökset. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo) tallennetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) velvoittamat ja viranomaisen toiminnassaan tarvitsemat tiedot vireillä olevista ja jo ratkaistuista asioista. Kaikki toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset laaditaan Ahjossa. Ahjoa käyttävät kaikkien kaupungin hallintokuntien päätösten valmistelemiseen ja käsittelemiseen osallistuvat henkilöt kirjaajasta pöytäkirjanpitäjään.

Ahjoon ei kirjata asioita, jotka kirjataan muihin erityisrekistereihin, esimerkiksi terveydenhoidon tai päivähoidon järjestelmiin.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. dev@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://dev.hel.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/Ahjo/OpenAhjo-tiedonvalitysrajapintaratkaisu.pdf
  2. https://dev.hel.fi/apis/openahjo/
  3. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 05.09.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 18.03.2013

Anna palautetta

comments powered by Disqus