Helsingin kaupungin ostot

Helsingin kaupungin ostot (palvelut, aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. Tiedoissa on mukana Helsingin kaupungin kaikki virastot ja liikelaitokset.

Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) tietoja ylläpidetään eri järjestelmissä kuin muita, joten niiden tiedot löytyvät kukin omalta välilehdiltään. HKR:n ja HKL:n osalta toimittajanumerot (ToimittajaNro) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista, joten vertailussa ja yhdistelyssä tulee käyttää toimittajan Y-tunnusta.

Lisäksi HKR:n ja HKL:n kirjanpitotilit ja niiden numerointi (TiliNro ja Tili) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista. HKR:n ja HKL:n taulukoissa on lisäsarake (sarake R), jossa on kaupungin tilikartan mukainen tilinumero; tämän tiedon avulla voi yhdistää HKR:n ja HKL:n tilitietoja kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten tietoihin.

Tiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmistä palvelujen ja tarvikkeiden ostojen tileiltä, myös investointien / käyttöomaisuushankintojen tileiltä. Tiedot on poimittu lähdejärjestelmästä laskurivitasolla, jonka jälkeen ne on summattu (€) virasto-, toimittaja- ja tilitasoille.

Tietoihin on lisätty luokittelutietoja helpottamaan tietojen jäsentelyä. Toimittajat on luokiteltu kaupunkikonsernin sisäisiin ja ulkoisiin toimittajiin. Aineistossa on myös toimittajien Y-tunnukset. Tilit on luokiteltu päätasolla (Tiliryhmä1) asiakaspalveluiden ostoihin, muiden palvelujen ostoihin, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä käyttöomaisuushankintoihin.

Tiedot mahdollistavat kaupungin virastojen hankintojen (ostojen) tarkastelun toimittaja- ja tilitasoilla. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella.

Tiedot päivittyy kuukausittain OpenSpending-alustalle, josta tiedot ovat ladattavissa CSV-tiedostona. Lisäksi vuodet 2012-2014 on avattu Excel-tiedostona, jossa tiedot ovat vuositarkkuudella. OpenSpending-alustalta puuttuu toistaiseksi Staran, HKL:n ja HKR:n tiedot.

Aineistolinkit (3)

Liittyvät komponentit (0) Lisää liittyvä komponentti

Tiedätkö sovelluksia, jotka käyttävät tätä tietoaineistoa? Lisää ne kirjautumalla sisään.

Lisätietoja

Laatija
Helsingin kaupunginkanslia
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Metadata created
2016-05-03T10:28:05.977502
Isopen
True
Agency
Helsingin kaupunginkanslia
Temporal coverage-from
2012
Qa
[{'openness_score_reason': Markup(u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "CSV" receives score: 3.')}, {'updated': Markup(u'2017-08-19T02:09:02.604543')}, {'openness_score': Markup(u'3')}]
Nimi en
City of Helsinki procurements
Archiver
[{'status': Markup(u'System error during archival')}, {'is_broken': Markup(u'None')}, {'reason': Markup(u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config')}, {'status_id': Markup(u'23')}]
Date updated
24/01/2017
Date released
03/11/2014
Geographic granularity
Kunta
Original URL
http://ckan.hri.fi/dataset/5ed606a5-8d7e-4b45-b063-7e93bee7c72c
Tracking summary
[{'total': Markup(u'83')}, {'recent': Markup(u'6')}]
Notes en
This dataset provides data on the City of Helsinki’s procurements beginning from 2012. The data includes all municipal departments and unincorporated business entities. The data has been compiled directly from the purchase invoicing system of the City of Helsinki.
Creator user id
5cc316a0-a178-4bf9-86fd-6047d26ea3d2
Metadata modified
2017-01-24T21:25:08.597707
Yksityinen
False
Laatijan sähköpostiosoite
helsinki.palaute@hel.fi
Title se
Helsingfors stads inköpsfakturor
Revision id
71cd75c9-0657-405a-913e-0fb4b2a6bd85
Search info
ostot osto ostolaskut ostodata hankinta hankinnat hankintadata hankintakeskus Helsinki Helsingin Helsingissä talous raha talous ostodata hankintadata ostot hankinnat hankinta
Lähde
Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Stara
Categories
{Hallinto,"Talous ja verotus"}
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
None
Id
5ed606a5-8d7e-4b45-b063-7e93bee7c72c
Geographic coverage
Helsinki

Kommentit

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi
Avoin data
Anna palautetta
Aineistolinkin laatu
Metatietojen laatu

Helsingin kaupungin ostot

Seuraajat
0
Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
Sivunäyttöjä kaikkiaan: 521
Latauksia kaikkiaan: 180
Viimeksi muokattu: 24.01.2017
Luotu: 03.05.2016

Näytä muutoshistoria >