Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa hel.fi/tav.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tarkastusvirasto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/tav/
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.arviointikertomus.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 03.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.03.2014