Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä (Winkki)

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä alueita ja antaa mahdollisesti tarvittavan maanomistajan suostumuksen yleisen alueen maankäyttöön (esimerkiksi rakentamiseen, rakenteiden sijoittamiseen, tapahtumiin, vuokrauksiin, terasseihin jne.) Tähän liittyvää lupaprosessia hallitaan Winkki-järjestelmässä.

Winkki-aineisto sisältää yleisillä alueilla tapahtuvien katu- ja vihertöiden sekä erilaisten tapahtumien ja vuokrausten lupatietoja. Aineistossa olevia erilaisia lupatyyppejä ovat mm. kaivulupa, aitauslupa, liikennejärjestely, ulkoilmatilaisuus ja vuokrasopimus. Esimerkiksi sijoitusluvat ja johtoselvitykset eivät sisälly tähän avoimeen aineistoon. Avoin aineisto käsittää maankäyttölupien perustiedot kuten sijainti, ajankohta, tarkoitus ja luvan saaja (vain rajoitetusti).

Winkki-aineistoa julkaistaan WFS-palveluna kahteen eri karttatasoon jaettuna: työt yleisillä alueilla sekä vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla. Työt-tasolla on kaivu-, aitaus- ja liikennejärjestelyluvat, vuokraukset ja tapahtumat -tasolla taas vuokrasopimukset ja ulkoilmatapahtumat.

WFS-palvelun Winkki-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän lupatilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG: 3879). Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa täällä: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/winkki_kenttakuvaukset.pdf

Winkki-järjestelmän rekisteriseloste: http://www.hel.fi/hel2/rekisteriseloste/HKR/HKR_Winkki_jarjestelma.doc

Aineisto julkaistaan WFS-palvelussa seuraavaa lisenssiä soveltaen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jarmo.talvasto@hel.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.08.2014